Allemansrätten

Allemansrätten. Vår skyldighet!

En unik möjlighet för oss i Sverige. 
Det enda spåret vi skall lämna efter vår tur är vågen efter kajaken.